Strona główna

{label299}


deklaracje, wzory
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Składając deklarację o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości winien dołączyć do niej stosowny załącznik:
- nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne - bez załącznika,
- nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe - załacznik NZ,
- nieruchomości wielolokalowe (mieszane) - załącznik NZ (dla części zamieszkałej) i/lub załaczniki NN (dla części niezamieszkałej),
- nieruchomości niezamieszkałe - załączniki NNReferat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 546 53 40 - Kierownik Referatu
tel. 77 546 53 41-42 - Deklaracje oraz odbiór odpadów
tel. 77 546 53 43 - Opłaty za gospodarowanie odpadami
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 615200