Strona główna

{label299}


EKO BOX
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „EKO BOX”

UWAGA OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU ZMIANY W PUNKCIE EKO BOX


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO - BOX” funkcjonuje w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a . 
Przedsięwzięcie pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Operatorem PSZOK są Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich (ul. A. Mickiewicza 10).

W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gmin: Strzelce Opolskie i Jemielnica, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne i odpady problematyczne.
 

EKO BOX przyjmuje:

 • papier (np.: puste i złożone opakowania papierowe i tekturowe, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, foldery reklamowe) - bez zmian
 • szkło (butelki ze szkła białego i kolorowego, opróżnione słoiki bez nakrętek, butelki po sokach, szyby) – bez zmian
 • metale (puste opakowania metalowe po artykułach spożywczych np. konserwach, orzeszkach,      mleku skondensowanym, karmach dla zwierząt, aluminiowe puszki po napojach, metalowe  zakrętki z butelek, słoików, kapsle, drobne elementy metalowe takie jak śrubki, nakrętki, klucze z zamków) - bez zmian
 • tworzywa sztuczne (zgniecione opakowania PET np.: po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, opróżnione pojemniki (kubeczki) i opakowania po produktach mlecznych np.: po jogurcie, śmietanie, serkach, margarynie - bez zmian
 • puste opakowania po chemii gospodarczej np.: butelki po płynach do prania, płukania tkanin, mycia naczyń; czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe) – bez zmian
 • opakowania wielomateriałowe (puste i złożone kartony po mleku, śmietanach, sokach) - bez zmian
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie) – bez zmian
 • odpady kuchenne (obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj) – bez zmian
 • odpady wielkogabarytowe – wprowadzono ograniczenie 500 kg odpadów wielkogabarytowych na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości, nadwyżkę można oddać za opłatą
 • tekstylia (odzież, obuwie, koce, pościel, itp.) - bez zmian
 • zużyte opony (z pojazdów o ładowności do 3,5 t w maksymalnej ilości 4 sztuk z jednej nieruchomości zamieszkałej rocznie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez zmian
 • zużyte baterie i akumulatory – bez zmian
 • przeterminowane leki – bez zmian
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, (np. lakiery, rozpuszczalniki, farby, zużyte oleje), powstające w gospodarstwach domowych) – bez zmian
 • punkt nie będzie przyjmował papy odpadowej – odpady należy przekazać do instalacji komunalnej bądź firmy utylizującej odpady niebezpieczne (listę firm przyjmujących ten rodzaj odpadów można uzyskać w Referacie Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przy ul.  M. Prawego 21 w Strzelcach Opolskich, bądź telefonicznie 77 546 53 41-42
 • odpady budowlane, rozbiórkowe, poremontowe oraz izolacyjne stanowiące odpady komunalne – 500 kg z jednej nieruchomości na rok kalendarzowy łącznie wszystkich odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nadwyżkę można oddać za opłatą.
Od 1 lipca 2020 r. chcąc oddać swoje odpady poremontowe, mieszkańcy muszą podzielić je wg kategorii:
 • Odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie zawierające  odpadów niebezpiecznych np. odpady z betonu, gruz ceglany, materiały ceramiczne, terakota, glazura, inne płytki ceramiczne, kawałki płyt gipsowo-kartonowych. 
 • Usunięte tapety i okleiny
 • Materiały izolacyjne np. styropian, wełna mineralna 
 • Odpady z demontażu z drewna np. okna i drzwi (bez szyb), ościeżnice, panele, deski
 • Odpady szklane: szyby, lustra, szyby z kabin prysznicowych
 • Odpady metalowe:  krany, wanny metalowe i żeliwne, kaloryfery, rury, metalowe profile kabin prysznicowych, profile aluminiowe 
 • Odpady z tworzyw sztucznych: brodziki, wanny, rury, ramy okien PCV, wiaderka, folia budowlana, kabiny prysznicowe i ich elementy wykonane z tworzywa np. płyty plexi 
 • Opakowania po farbach, klejach i zaprawach, silikonach 
 • Opakowania ciśnieniowe po farbach w sprayu, piankach montażowych
 • Okna i drzwi z szybami przyjmowane będą wyłącznie na składowisku  za opłatą.

Mieszkańcu jeśli nie chcesz, bądź nie masz możliwości posegregowania swoich odpadów poremontowych, możesz przekazać je na składowisko za opłatą.

Odpady niebezpieczne typu farby, lakiery, rozpuszczalniki powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta pozwalające na identyfikację odpadu (np. etykietę).

Od 1 września 2021 r. przyjmowanie odpadów w Punkcie EKO BOX odbywa się tylko pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Strzelce Opolskie, dodatkowo każdy właściciel nieruchomości przed przekazaniem odpadów do PSZOK, będzie zobowiązany wypełnić i podpisać krótki druk, w którym oświadczy, że jest mieszkańcem gminy Strzelce Opolskie i ponosi opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Odmowa podpisania oświadczenia będzie skutkowała odmową 
operatora PSZOK przyjęcia dostarczanych odpadów do Punku EKO BOX.

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPAÓW KOMUNALNYCH EKO BOX W SZYMISZOWIE
(plik PDF tutaj)

Punk EKO BOX przyjmuje odpady wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych.  Odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych (działalności gospodarcze) nie będą przyjmowane. 


UWAGA! PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW ZMIESZANYCH

ZANIM ODDASZ, ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY TWOJE ODPADY BYŁY:

 • odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone,
 • umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających informacje o zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej),
 • możliwe do identyfikacji,
 • opróżnione z zawartości, dotyczy m.in. odpadów wielkogabarytowych,
Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter edukacyjny.
W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi sala audiowizualna zlokalizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie oraz ścieżka edukacyjna usytuowana na terenie PSZOK, gdzie w prosty, ale ciekawy sposób, można poinformować odwiedzających punkt mieszkańców o sposobach postępowania z odpadami oraz funkcjonującym w gminie systemem gospodarowania odpadami.


Na terenie Punktu EKO BOX obowiązuje "regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie"
Informujemy ponadto, że w Punkcie EKO BOX, do dyspozycji mieszkańców Gminy jest przyczepka samochodowa oraz niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD.
 

UWAGA ! Od 1 września 2021 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX (PSZOK) w poniedziałki będzie nieczynny!
 
GODZINY OTWARCIA:

Kwiecień – wrzesień:
Wtorek– czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 7.00 – 15.00                                             

Październik – Marzec:                           
Wtorek – piątek 8.00 – 16.00                 
Sobota 7.00 – 15.00
W Wielką Sobotę i Wigilię Bożego Narodzenia PSZOK jest nieczynny.
 
INFORMACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU EKO BOX  UDZIELA
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STRZELCE OPOLSKIE:

Urząd Miejski – Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
(ul. Marka Prawego 21, Strzelce Opolskie, pok. nr 106)
Tel.: 77 546 53 41, 77 546 53 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl
strona www: www.odpady.strzelceopolskie.pl


♻ Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX
Szymiszów, ul. Dworcowa 7a
tel. 77 461 79 89


Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 546 53 40 - Kierownik Referatu
tel. 77 546 53 41-42 - Deklaracje oraz odbiór odpadów
tel. 77 546 53 43 - Opłaty za gospodarowanie odpadami
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 638932