Strona główna

{label299}


prawo lokalne
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

UCHWAŁY OBOWIĄZUJACE


Uchwała Nr XXXIV/286/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych, wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy
treść uchwały - nieaktualna
--------------------------------------------

Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wspólnego prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów przez Gminę Strzelce Opolskie oraz Gminę Jemielnica 
treść uchwały

Uchwała Nr XLV/374/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich  z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów 
treść uchwały
-------------------------------------------
SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ICH ZAGOSPODAROWANIA

Uchwała nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r.w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały
  Zmiany do uchwały:

 • Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  treść uchwały
 • Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania 
 • treść uchwały
 • Uchwała Nr XXXIX/327/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lipca 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
 • treść uchwały
 
 • Uchwała Nr L/405/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
 • treść uchwały
--------------------------------------
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY STRZELCE OPOLSKIE
 
Uchwała Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały - obowiązuje od 01.01.2021 r.

          Zmiany do uchwały:

Uchwała Nr L/404/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 marca 2022 r . zmieniajaca uchwałę Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały

Uchwała Nr LXIII/500/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXX/257/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie 
treść uchwały

 • Uchwała Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały - obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.
 • Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/348/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2017 r.
  treść uchwały

---------------------------------------
ULGA DLA KOMPOSTUJACYCH BIOODPADY

Uchwała Nr XXX/260/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały - obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.  - obowiązuje do 30.09.2022 r. 

Uchwała Nr LIV/444/2022
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi
treść uchwały - obowiązuje od 01.10.2022 r.


----------------------------------------
STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Uchwała Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
treść uchwały -  obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. 

Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr LIV/443/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 treść uchwały - obowiązuje od 01.10.2022 r. 

 • Uchwała Nr XLV/372/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r.   zmieniająca uchwałę nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
treść uchwały obowiązuje od 01.01.2022 r.
 • Uchwała Nr XLII/339/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
treść uchwały - obowiązuje od dnia 01.11.2021 r.  
 • Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
treść uchwały - obowiązywała do dnia 31.12.2020 r. (nieaktualna)

--------------------------------------
TERMIN, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwała Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XV/116/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/47/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

----------------------------------------

Uchwała Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały - obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.

zmiany do uchwały:

Uchwała Nr XLV/373/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniajaca uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały - obowiązuje od 01.01.2022 r. 

Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały - obowiązuje do dnia 31.12.2020 r. 
  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr X/111/2019 Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r.
  treść uchwały
-------------------------------------

Uchwała Nr VIII/46/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
treść uchwały

         Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XLII/340/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021r. zmieniająca uchwałę nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
treść uchwały

--------------------------------------

Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci niezamieszkałych
treść uchwały

---------------------------------------

Uchwała nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
treść uchwały

---------------------------------------

Uchwała nr XXVII/189/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały 

UCHWAŁY NIEOBOWIAZUJĄCE

Uchwała Nr XLIII/400/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr XXIII/179/16 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały

Uchwała Nr VIII/48/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały - nieobowiązująca

Uchwała Nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały - nieobowiązująca

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017
treść planu

Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie
treść uchwały -  nieobowiązująca

Sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego.
treść sprostowania

Uchwała Nr XV/115/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieaktualna
treść uchwały

Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały - nieobowiązująca

Uchwała Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
treść uchwały - nieobowiazująca
 
Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/278/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
  treść uchwały - nieobowiązujaca

Uchwała nr XXXVI/279/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach opolskich z dnia 31 lipca 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2013 r.w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały - nieobowiązująca

Uchwała nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
treść uchwały - nieobowiazująca
  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXI/237/13 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/199/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r.
  treść uchwały

Uchwała nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
treść uchwały - nieobowiazująca
  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXII/245/13 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2013 r.zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/201/2012 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  treść uchwały
Uchwała nr XXVIII/202/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
treść uchwały - nieobowiazującaUchwała Nr XXXI/242/13 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
treść uchwały - nieobowiazująca

Uchwała Nr XXVIII/200/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
treść uchwały
  Zmiany do uchwały:
 • Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/200/12 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
  treść uchwały
Uchwała Nr XL/311/2013 Rady Miejskiej z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi selektywnie zbieranymi
treść uchwały - nieobowiazująca

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 546 53 40 - Kierownik Referatu
tel. 77 546 53 41-42 - Deklaracje oraz odbiór odpadów
tel. 77 546 53 43 - Opłaty za gospodarowanie odpadami
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 590482