Strona główna

{label299}


prawo krajowe
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)
treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906) 
treść rozporządzenia

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw;
treść ustawy
 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622);
treść ustawy

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21);
treść ustawy

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 122);
treść rozporządzenia
 
Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 228);
treść ustawy
 
Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P. 2016 poz. 784);
treść ustawy
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 546 53 40 - Kierownik Referatu
tel. 77 546 53 41-42 - Deklaracje oraz odbiór odpadów
tel. 77 546 53 43 - Opłaty za gospodarowanie odpadami
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 590503