Strona główna

Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

UWAGA ZMIANY TERMINÓW SKŁADANIA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH!!!
6 wrzesień 2019
Szanowni Mieszkańcy gminy Strzelce Opolskie informujemy, że od dnia 06.09.2019 r. następuje zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).
W związku z nowelizacją ustawy ulegaja zmianie terminy składania deklaracji:
  •  w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (urodzenie dziecka, zamieszkanie, wyprowadzenie się lub zgon osoby zamieszkujacej, zmiana ilości zdeklarowanych pojemników w przypadku prowadzonej działalnosci gospodarczej), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust.2), a nie jak dotychczas 14 dni od nastąpienia zmiany;
  • właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny chyba, że złoży nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust.4), albo gdy złoży taką deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca (art. 6m ust. 5 pkt 1).

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 372846