Strona główna

{label299}


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

UWAGA ZMIANA STAWEK OPŁATY ZA ODBIÓR ODPAÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH!!!
28 październik 2021
1 listopada 2021 r. ulegają zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (działalnosci gospodarczych, instytucji, ogrodów działkowych itp.) położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 
Zmiany stawek wynikają ze zmian ustaw. We wrześniu 2019 r., nowelizacją ustawy, zobowiązano gminy do dostosowania prawa lokalnego do obowiązujących przepisów. W efekcie Gmina musiała obniżyć stawki za pojemniki (np. z 15 zł do 6,35 zł za pojemnik 120 l, ze 120 zł na 58,21 zł za pojemnik 1100l). Wpłaty z tego tytułu przestały wówczas pokrywać realne koszty odbioru i zagospodarowania tych odpadów. Ustawodawca naprawił swój błąd. W sierpniu 2021 r. podpisano ustawę, która urealniła wysokość stawek za pojemniki tak, by opłaty mogły pokryć rzeczywiste koszty ich odbioru. Stąd decyzja o podniesieniu strzeleckich stawek dla właścicieli nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy. Pozostawienie ich na poprzednim, niedoszacowanym poziomie spowodowałoby, że system gospodarowania odpadami w naszej gminie nie domykałby się finansowo, a takie jest założenie ustawy. Dzięki podniesieniu tych stawek, udało się utrzymać na dotychczasowym poziomie podstawową stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich mieszkańców, która nadal wynosi 25 zł za osobę. 
 
Od 1 listopada 2021 r. stawki opłaty z odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (za pojemniki) będą wynosiły:
  1. za pojemnik o pojemności 60 l - 12,47 zł,
  2. za pojemnik o pojemności 80 l - 16,00 zł,
  3. za pojemnik o pojemności 120 l - 24,00 zł,
  4. za pojemnik o pojemności 240 l - 48,00 zł,
  5. za pojemnik o pojemności 1100 l - 192,00 zł,
  6. za kontener typu KP 5 - 720,00 zł,
  7. za kontener typu KP 7 - 800,00 zł.
Zmiany stawki nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 508572