Strona główna

{label299}


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

UWAGA OD STYCZNIA ZMIANA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
20 grudzień 2021
Informujemy, że od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiana spowodowana jest nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczy wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Wszystkie zmiany deklaracji składanych po 1 stycznia 2022 r. należy zatem dokonywać na nowych drukach. Nowy druk deklaracji udostępniony został w zakładce "Do pobrania/deklaracje, wzory". 
Powyższa zmiana nie powoduje konieczności składania nowych deklaracji. 

Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących nieruchomość - zamieszkanie nowej osoby, urodzenie dziecka, zgon osoby zamieszkującej nieruchomość (nieruchomości zamieszkałe) lub ilości wytwarzanych odpadów / zgłoszonych pojemników (działalności gospodarcze) właściciel nieruchomości (osoba, na którą złożona jest deklaracja) zobowiązana jest do złożenia nowej deklaracji. 

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 533109