Strona główna

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI ORAZ ULGA ZA KOMPOSTOWANIE
8 grudzień 2020
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy finansowej gminnego systemu gospodarowania odpadami, aby zapewnić ciągłość realizacji usług na obecnym poziomie, przy jednoczesnym wzroście ilości wytwarzanych odpadów oraz wysokim wzroście kosztów ich odbioru i zagospodarowania, a także stale zmieniającego się w tym zakresie prawa, podjęta została decyzja o zwiększeniu stawki opłaty
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3304) ulegają zmianie stawki opłaty za gospdarowanie odpadami komunalnymi wnoszone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 


Od 1 stycznia  2021 r. za śmieci zapłacimy więcej.


  • 25,00 zł  -  za 1 osobę  - stawka podstawowa,
  • 50,00 zł - za osobę  - stawka podwyższona dla właścicieli nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
  • dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje, jednostki oświatowe, itp. (opłata wnoszona od ilości zgłoszonych pojemników) opłata podstawowa będzie wynosiła:
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – OPŁATA ZA 1 ZAPEŁNIONY POJEMNIK O ODPOWIEDNIEJ POJEMNOŚCI NA MIESIĄC
 
POJEMNOŚĆ POJEMNIKA
 
STAWKA PODSTAWOWA – OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW
 
STAWKA PODWYŻSZONA W PRZYPADKU NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
60 l 3,17 zł W ROKU 2021 – DUKROTNOŚĆ STAWKI PODSTAWOWEJ
80 l 4,23 zł
120 l 6,35 zł
240 l 12,70 zł
1100 l 58,21 zł
KP-5 264,59 zł
KP-7 370,43 zł

ULGA DLA KOMPOSTUJACYCH BIOODPADY

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy oświadczą  w deklaracji, że kompostują swoje bioodpady w przydomowym kompostowniku, od 1 stycznia 2021 r., będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ulga z tego tytułu będzie wynosić 1,50 zł za osobę / miesiąc.

Aby skorzystać z ulgi należy:

  • Kompostować bioodpady zgodnie z wytycznymi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce Opolskie (odpadów tych nie będzie można wystawiać w pojemniku i worku, a ich ewentualny nadmiar, który nie zostanie zagospodarowany w przydomowym kompostowniku, należy przekazać do punktu EKO BOX),
  • Złożyć nową deklarację (na druku obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.),


Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 461603