Strona główna

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

NOWE STAWKI ZA WYWÓZ ŚMIECI!!!
24 czerwiec 2019
Zakończenie okresu obowiązywania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szymiszowie, a także zaproponowane kwoty w złożonych ofertach na realizacje tych zadań, wymusiły przeprowadzenie pogłębionej analizy finansowej gminnego systemu gospodarowania odpadami.
Aby zapewnić ciągłość realizacji powyższych usług na obecnym poziomie, koniecznym było podjęcie decyzji o zwiększeniu stawki opłaty. Zważywszy na fakt, że zgodnie z przepisem prawa system gospodarowania opadami powinien się samofinansować, należało ustalić wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców na takim poziomie by zabezpieczyć pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

Od 1 lipca 2019 r. za śmieci zapłacimy więcej!!!

  • 17,00 zł za osobę wynosić będzie miesięczna stawka dla mieszkańców segregujących odpady,
  • 34,00 zł za osobę wynosić będzie miesięczna stawka dla mieszkańców niesegregujących odpady,
  • więcej za odpady zapłacą również właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, instytucje, jednostki oświatowe, itp. (opłata wnoszona od ilości zgłoszonych pojemników):

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE – OPŁATA ZA 1 POJEMNIK O ODPOWIEDNIEJ POJEMNOŚCI, ZAPEŁNIANY RAZ W MIESIĄCU

POJEMNOŚĆ POJEMNIKA
ZDEKLAROWANA SEGREGACJA ODPADÓW ZDEKLAROWANY BRAK SEGREGACJI ODPADÓW
60 l 8 zł 16 zł
80 l 10 zł 20 zł
120 l 15 zł 30 zł
240 l 30 zł 60 zł
1100 l 120 zł 240 zł
KP-5 450 zł 900 zł
KP-7 500 zł 1000 zł

W związku ze zmianą stawek opłaty za śmieci, mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za czerwiec 2019 (płatna do 5 lipca br) należy uiścić wg starych tawek, natomiast ratę opłaty za lipiec (termin płatności do 5 sierpnia) uiszczamy już po nowej stawce.
Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miasta w Strzelcach Opolskich  do końca lipca br. dostaną indywidualne zawiadomienia z wyliczeniem nowej stwki opłaty. W przypadku nieruchomosci wielolokalowych (gdzie deklarację składa zarzadca) zawiadomienie zostanie wystawione na Wspólnotę Mieszkaniową lub Spółdzielnię Mieszkaniową. Mieszkańcy, którzy uiscili już opłaty za miesiące następne (od lipca do grudnia) zobowiazani będą do uiszczenia,  we wskazanych w zawiadomieniu terminach, różnicy wynikajacej z nowej stawki opłaty. 

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 461604