Strona główna

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Najczęściej zadawane pytania
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Stawki opłat wynikają bezpośrednio z Uchwała Nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynoszą:
  1. DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
    • odpady gromadzone w sposób selektywny – 17 zł od jednego mieszkańca / miesiąc
    • odpady gromadzone w sposób zmieszany – 34 zł od jednego mieszkańca / miesiąc
  2. DLA NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH:
Rodzaj pojemnika Wysokość opłaty
- odpady zgromadzone
w sposób selektywny*
Wysokość opłaty
- odpady zgromadzone
w sposób zmieszany*
60 l 8,00 zł za jeden pojemnik 16,00 zł za jeden pojemnik
80 l 10,00 zł za jeden pojemnik 20,00 zł za jeden pojemnik
120 l 15,00 zł za jeden pojemnik 30,00 zł za jeden pojemnik
240 l 30,00 zł za jeden pojemnik 60,00 zł za jeden pojemnik
1100 l 120,00 zł za jeden pojemnik 240,00 zł za jeden pojemnik
KP5 450,00 zł za jeden pojemnik 900,00 zł za jeden pojemnik
KP7 500,00 zł zajeden pojemnik 1000,00 zł za jeden pojemnik

* Cena obejmuje jeden wywóz jednego pojemnika w miesiącu.


W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, a na których odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomościwykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 30,00 złotych.

W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, a na których odpady nie zbierane i odbierane w sposób selektywny, ryczałtowa,wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 60,00 złotych.Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 420518