Strona główna

{label299}


Najczęściej zadawane pytania
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Na terenie Gminy Strzelce Opolskie funkcjonuje  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX (tzw. PSZOK) zlokalizowany w Szymiszowie, przy ul. Dworcowej 7a. Do  Punktu EKO BOX nieodpłatnie  można wywieźć wszelkiego rodzaju selektywne odpady problemowe, takie jak: chemikalia, przeterminowane leki, sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, gruz, wielkogabaryty itp.
Ponadto, dwa razy do roku (zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych miejscach), przeprowadzane są mobilne zbiórki elektrosprzętów oraz trzy razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbieranych bezpośrednio sprzed posesji.

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 546 53 40 - Kierownik Referatu
tel. 77 546 53 41-42 - Deklaracje oraz odbiór odpadów
tel. 77 546 53 43 - Opłaty za gospodarowanie odpadami
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 551593