Strona główna

Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


EKO BOX
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH „EKO BOX”

Od 29 kwietnia 2015 r. w Szymiszowie przy ul. Dworcowej 7a  funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „EKO - BOX”, którego nazwę wybraliśmy wspólnie z Państwem. 
Przedsięwzięcie pn. „Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. w Strzelcach Opolskich (ul. A. Mickiewicza 2). 
W punkcie EKO BOX mieszkańcy Gmin: Strzelce Opolskie i Jemielnica, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą pozostawiać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne i odpady problematyczne.


EKO BOX przyjmuje:

 • papier (np.: czyste i złożone opakowania papierowe i tekturowe, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, foldery reklamowe),
 • szkło (butelki ze szkła białego i kolorowego, czyste słoiki bez nakrętek, butelki po sokach, szyby),
 • metale (czyste opakowania metalowe po artykułach spożywczych np. konserwach, orzeszkach,         mleku skondensowanym, karmach dla zwierząt, aluminiowe puszki po napojach, metalowe  zakrętki z butelek, słoików, kapsle, drobne elementy metalowe takie jak śrubki, nakrętki, klucze z zamków),
 • tworzywa sztuczne (zgniecione opakowania PET np.: po wodzie mineralnej, napojach, sokach, mleku, czyste pojemniki (kubeczki) i opakowania po – produktach mlecznych np.: po jogurcie, śmietanie, serkach, margarynie,
 • puste opakowania po chemii gospodarczej np.: butelki po płynach do prania, płukania tkanin, mycia naczyń; czyste folie spożywcze, reklamówki i woreczki foliowe),
 • opakowania wielomateriałowe (czyste i złożone kartony po mleku, śmietanach, sokach),
 • odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)
 • odpady kuchenne (obierki z warzyw i owoców, fusy po kawie, herbacie, skorupki jaj),
 • odpady wielkogabarytowe, 
 • tekstylia (odzież, obuwie, koce, pościel, itp.)
 • zużyte opony (z pojazdów o ładowności do 3,5 t w maksymalnej ilości 10 sztuk z jednej nieruchomości zamieszkałej rocznie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (gruz – do 1 t rocznie na jedną nieruchomość - bezpłatnie, odpad komunalny dostarczony w ilości powyżej limitu przyjmowany jest systemie zarządu składowiskiem),
 • chemikalia i opakowania po chemikaliach, (np. lakiery, rozpuszczalniki, farby, zużyte oleje), powstające w gospodarstwach domowych),
 • papę odpadową (do 0.2 t rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej - bezpłatnie),
 • odpady poremontowe np. tapety,
Odpady niebezpieczne typu farby, lakiery, rozpuszczalniki powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta pozwalające na identyfikację odpadu (np. etykietę).

Przyjmowanie odpadów w Punkcie EKO BOX odbywa się tylko pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy Strzelce Opolskie i gminy Jemielnica. 
 

UWAGA! PSZOK NIE PRZYJMUJE ODPADÓW ZMIESZANYCH

 
ZANIM ODDASZ, ZWRÓĆ UWAGĘ, ABY TWOJE ODPADY BYŁY:
 • odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone,
 • umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających informacje      o zawartości (dot. odpadów w postaci płynnej),
 • możliwe do identyfikacji,
 • opróżnione z zawartości dotyczy m.in. odpadów wielkogabarytowych, 
 
Istotnym elementem PSZOK jest jego charakter edukacyjny.
W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi sala audiowizualna zlokalizowana w Publicznej Szkole Podstawowej w Szymiszowie oraz ścieżka edukacyjna usytuowana na terenie PSZOK, gdzie w prosty, ale ciekawy sposób, można poinformować odwiedzających punkt mieszkańców o sposobach postępowania z odpadami oraz funkcjonującym w gminie systemem gospodarowania odpadami.
Na terenie Punktu EKO BOX obowiązuje "regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Gminy Strzelce Opolskie"

Informujemy ponadto, że w Punkcie EKO BOX, do dyspozycji mieszkańców Gminy jest przyczepka samochodowa oraz niszczarka dokumentów i płyt CD/DVD.
 

UWAGA !!! Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych EKO BOX (PSZOK)!!!


GODZINY OTWARCIA:
Kwiecień – wrzesień:
Poniedziałek – czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 10.00 - 18.00
Sobota 7.00 – 15.00                                             
Październik – Marzec:                            
Poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00                  
Sobota 7.00 – 15.00
W Wielką Sobotę i Wigilię Bożego Narodzenia PSZOK jest nieczynny.

INFORMACJE W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PUNKTU EKO BOX UDZIELA:
Urząd Miejski – Referat Zarzadzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
(Pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie, pok. nr 4)
Tel.: 77 404 93 40, 77 404 93 41, 77 404 93 42
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych EKO BOX, Szymiszów, ul. Dworcowa 7a

Tel. 77 461 79 89 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o w Strzelcach Opolskich, ul. A. Mickiewicza 2 - Zakład Higieny Komunalnej (parter)
Tel.: 77 461 36 49, 77 461 99 39
 
Pliki do pobrania:
Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 399441