Strona główna

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywał nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Informujemy, że od 1 lipca 2019r. obowiązują nowe niebieskie pojemniki na papier i makulaturę.


Najczęściej zadawane pytania
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Powrót

Ustawodawca w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pod względem ilości i kolorystyki pojemniki nałożył na ich właścicieli. Dopiero nowelizacja ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r. wprowadziła zmianę, zgodnie z którą gmina ma możliwość wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki na mocy stosownej uchwały. Na podstawie wszelkich analiz, jakie zostały poczynione przed wejściem w życie ustawy, przejęcie przez Gminę obowiązku wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki znacząco wpłynęłoby na wysokość stawki opłaty „śmieciowej” i spowodowałoby jej wzrost. W związku z powyższym nie podjęto decyzji o wyposażeniu nieruchomości w pojemniki, a co ważne umożliwiono wykorzystanie starych pojemników, które znajdują się na dzień dzisiejszy przy domach mieszkańców gminy Strzelce Opolskie. Odpowiednie oznaczenie pojemników będących w Państwa posiadaniu pozwoli (bez radykalnego podnoszenia wysokości stawki) na odbiór odpadów z terenu Państwa nieruchomości.

Referat Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi
tel. 77 404 93 41
tel. 77 404 93 42
e-mail: odpady@strzelceopolskie.pl

przejdź do formularza ››

design by fast4net
copyrights 2013 Strzelce Opolskie, Licznik odwiedzin: 484821